مانیتور کنفرانسی Tsp

مانیتور کنفرانسی Tsp

یکی از مشکلات اصلی در سیستم های مانیتورهای رومیزی سالن کنفرانس، ابعاد غیر استاندارد و ظاهر نامتناسب به دلیل وجود کابل های ورودی در پشت مانیتورهای ... ادامه مطلب