طراحی و تجهیز سالن کنفرانس، همایش و آمفی تئاتر در خراسان (مشهد)

تجهیز کردن سالن کنفرانس، همایش و آمفی تئاتر با محصولات حرفه ای صوتی و تصویری و طراحی یک یک سیستم یکپارچه یکی از کارهایی است که باید به طور اصولی و مهندسی شده انجام شود.

تجهیزات سالن کنفرانس مشهد

طراحی و ساخت سالن کنفرانس

طراحی و ساخت سالن کنفرانس

تجهیزات صوتی

طراحی و ساخت سالن کنفرانس

تجهیزات تصویری

طراحی و ساخت سالن کنفرانس

شهرهای محل پوشش استان خراسان رضوی

طنین سیما تمامی مراحل تجهیز سیستم های صوتی و تصویری اتاق کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر، سینما و… را به طور حرفه ای و تخصصی در تمام شهرهای استان بزرگ خراسان رضوی و شهر مشهد پوشش می‌دهد. تمامی تجهیزات با اصول حرفه‌ای و با دقت نظر بالا به طور کامل به محل نصب منتقل می‌شوند.

شهرها تحت پوشش

 1. مشهد
 2. بجنورد
 3. شیروان
 4. اسفراین
 5. نیشابور
 6. سبزوار
 7. تربت حیدریه
 8. کاشمر
 9. قوچان
 10. ترتب جام
 11. تایپاد
 12. چناران
 13. سرخس

گناباد، فریمان، گلبهار، درگز، خواف، بردسکن، طرقبه، فیض آباد، نقاب، شاندیز، خرو، خلیل آباد، سنگان، بجستان، کاریز و سایر شهرهای کوچک و بزرگ استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی