استانداردهای ساخت و تجهیز سالن آمفی تئاتر و همایش

تجهیز سالن آمفی تئاتر


استانداردهای طراحی و تجهیز سالن آمفی تئاتر

ساخت و تجهیز سالن آمفی تئاتر مانند سایر سازه‌های عمرانی، استاندارهای دقیقی دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا این استانداردها را با هم بررسی کنیم.

ورودی

باید طوری باشد که از تجمع افراد در پشت در جلوگیری شود و افراد بتوانند به راحتی بلیط تهیه نمایند و وارد سالن شوند. از لحاظ ابعادی در هر متر مربع حداکثر 6 نفر میتواند قرار بگیرد. اگر افراد به صورت خطی قرار بگیرند (صف) هر 4 نفر 87/1 متر بصورت طولی فضا نیاز داریم پس نتیجه میگیریم اگر افراد بخواهند وارد سالن شوند بهتر است آنها را بصورت خطی سازماندهی کنیم.

سالن انتظار (سرسرا)

بعد از ورودی ما فضای سالن انتظار (سرسرا) را داریم. اگر سالن تئاتر ما 200 نفر گنجایش دارد حال به ازای 6 نفر 1 متر مربع و به ازای 200 نفر 34 متر مربع فضا احتیاج داریم البته این در صورتی هست که افراد متراکم قرار گرفته باشند به همین منظور ما ابعاد فوق را در 3 ضرب کرده و به 102 متر مربع تبدیل میکنیم تا افراد به اندازه ی 2 نفر فضای آزاد داشته باشند.  
عنصر بعدی که در فضای سرسرا قرار می گیرد coffee break (کافی شاپ) است. برای این فضا برای هر میز 4 نفره 76/5 متر مربع فضا احتیاج داریم حال اگر در هر سانس اجرا 50 نفر بخواهند از کافی شاپ استفاده کنند ما احتیاج به 12 میز 4 نفره داریم یعنی 24/93 متر مربع فضا میخواهیم. در کنار آن 15 متر مربع فضای آشپزخانه و محل فروش می خواهیم. 
فضای دیگر در سرسرا سرویس های بهداشتی است و از آنجا که جز فضاهای درجه 3 می باشد نباید در دید کامل قرار گیرد البته بهتر است جایی باشد که به راحتی در دسترس باشد. زیرا جز فضاهای خدماتی است 11/29 متر مربع برای 8 توالت و دستشویی احتیاج است.

سالن اجرا

در کل حداکثر ظرفیت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدودیت های سمعی و بصری بستگی دارد که شاخص آنها نوع تولید برنامه است. عوامل دیگر شامل سطوح، خط دید، آکوستیک تراکم رفت و آمد و نیز اندازه و شکل سکو (صحنه) است.
طول ردیف: حداکثر 16صندلی به ازای هر راهرو؛ اگر برای هر 3-4 راهرو یک در خروجی جانبی به عرض ۱متر در نظر گرفته شود به ازای هر راهرو 25 صندلی مجاز است. 
برای هر تماشاچی نشسته باید مساحتی برابر با حداقل 0.5 متر مربع در نظر گرفت. این عدد بر گرفته از عرض صندلی ضرب در فاصله ی ردیف (حداقل 0.45 متر مربع برای هر صندلی) به علاوه ی یک حداقل اضافه ی 0.9 متر ضرب در 0.5 متر یعنی حدودا 0.05 متر مربع برای هر صندلی است.
حجم فضا: این حجم بر اساس شرایط آکوستیکی به این ترتیب است؛ تئاترها حدود 4 تا 5 متر مکعب برای هر تماشاچی و اپرا حدود 6 تا 8 متر مکعب. (به دلیل تهویه ی هوا حجم نباید کمتر از این باشد).

استانداردهای ساخت و تجهیز سالن آمفی تئاتر و همایش
سالن اجرا

نسبت های قسمت تماشاگران

 • دید مطلوب بدون حرکت اما با حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 30 درجه
 • دید مطلوب با حرکت جزیی سر و حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 60 درجه
 • حداکثر زاویه ی ادراک بدون حرکت سر حدودا 110 درجه
 • به حرکت کامل سر و شانه ها میدان درک 360 درجه نیز امکان پزیر است

فضاهای خدماتی پشت سن در تجهیز سالن آمفی تئاتر

 1. اتاق تعویض لباس

  یکی از فضاهای کاربردی و اصلی سالن می باشد در طراحی این فضا باید دقت شود که این فضا به عنوان یک فضای خصوصی به حساب می آید و باید تمامی حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود. مقدار فضای لازم برای هر نفر 5 متر مربع و برای 6 نفر با 8 کمد 45 متر مربع می باشد. نکته ی دیگر وجود انبار لباس است 5.7 متر مربع می باشد.
 2. اتاق گریم

  این فضا باید با سن در رابطه ی مستقیم عاری از صدا و دارای نور کافی باشد. محیط ی که یک گریمور نیاز دارد تا بتواند به راحتی اطراف بازیگر حرکت کند و تمام کار خود را زیر نظر داشته باشد 28/2 متر مربع میباشد که با این حساب ما برای کار 3 گریمور به طور هم زمان کنار هم 72/6 متر مربع فضا می خواهیم. همچنین وجود سرویس دستشویی در این فضا ضروری می باشد.
 3. اتاق نور و صدا

  این فضا که بین نورپردازی و صدابرداری مشترک است باید دید مستقیم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در جانمایی این فضا آن را در قسمت پشت سالن در ارتفاع قرار می دهند همانند اتاق آپارات در سینما. حداقل فضا برای نور پرداز با دستگاه پرژکتور و 4 نور انداز 6 متر مربع و برای صدا بردار با دستگاه تنظیم و ضبط صدا 5 متر مربع می باشد همچنین پلکان های ارتباطی هم باید در نظر گرفت اما یک انبار به اندازه ی 12 متر مربع الزامیست.
استانداردهای ساخت و تجهیز سالن آمفی تئاتر و همایش
اتاق نور و صدا
 1. اتاق کارگردان

  در کنار سن قرار می گیرد تا کارگردان در هنگام اجرا بطور مستقیم به نحوی که دیده نشود با سن در ارتباط باشد. ابعاد آن 9 متر مربع می باشد.
 2. اتاق گروه موسیقی

  یکی از بخش های مهم یک کار تئاتر اجرای ملودیهای منظم در سکانسهای مختلف است. به همین منظور بهتر است کار گروه موسیقی همراه با تئاتر پیش رود برای همین ما فضایی را برای گروه موسیقی در نظر می گیریم. فضای گروه موسیقی باید به صورتی چیدمان شود که سرپرست تمام گروه را زیر نظر داشته باشد و همچنین در قسمت کم صدا قرار گیرد و حتما یک فضا برای نگهداری ساز به ابعاد 4 متر مربع داشته باشد. ابعاد مناسب برای گروه موسیقی 16 متر مربع است.
 3. اتاق استراحت گروه

  فضای که کروه قبل از اجرا آنجا تمرکز و بعد از اجرا آنجا استراحت می کند. فضای کافی برای 8 کاناپه و میز 6 متر مربع است پس برای یک گروه 16 نفره ما 40 متر مربع فضا می خواهیم.
 4. اتاق مطالعه

  قسمتی که گروه در آن استقرار می یابد و ضمن خواندن سناریو(pm) باهم شروع به تمرین کار هم می کنند. مقدار فضای کافی برای مطالعه ی 20 نفر 87/41 متر مربع است.
 5. اتاق مصاحبه

  فضای لازم 16.2 است که شامل یک میز و 10 صندلی است.
 6. دیواره آتش

  همان چیزی که تمامی سالن های استاندارد تئاتر در دنیا و از جمله تالار وحدت دارند. این دیواره ی آهنین از واجبات قطعی است تا در مواقع اضطرار و خطر و هنگام تعطیلی مثل پرده پایین بیاید و حائل و حد فاصلی باشد مابین سن اجرا و محوطه تماشاگران. اگر چنانچه حریقی رخ دهد این دیواره باعث مسدود شدن راه نفوذ و گسترش آتش سرکش می شود و تماشاگران فرصت خروج خواهند یافت.

استانداردهای ساخت و تجهیز سالن آمفی تئاتر و همایش
دیواره آتش

قسمت اداری سالن

 1. اتاق رئیس: این اتاق از لحاظ استراتژیک باید در بهترین نقطه قرار گیرد. معمولا این فضا با اتاق جلسات ترکیب می شود که ابعاد مورد نظر برای ما 35 متر مربع است که میز جلسات هم یکی از الگو های این اتاق است.
 2. بخش حسابداری: 16 متر مربع برای خود اتاق و یک فضای 5 متر مربع برای بایگانی و یک فضای 16 متر مربع برای مرکز کامپیوتر نیاز است.
 3. اتاق آرشیو: 2/16 متر مربع برای اتاق بایگانی آرشیو که 15 فایل را در خودش جا می دهد و 9 متر مربع اتاق برای مسئول اتاق آرشیو و 20 متر مربع هم برای مرکز اسناد سالن نیاز است.

بخش خدماتی

 1. موتورخانه: این قسمت باید در جایی باشد که بتواند به همه ی سالن سرویس دهد. ابعاد مورد نظر برای سالن ما50 متر مربع است.
 2. انبار مرکزی: به دلیل این که معمولا هر بخش یک انبار دارد ما فضای بزرگی را برای انبار مرکزی نمی خواهیم مقدار ابعاد لازم 25 متر مربع است.
 3. پارکینگ: فضای لازم برای پارکینگ 750 متر مربع برای 42 خودرو سبک در ضمن اگر در زیر ساختمان قرار گرفت فضای رمپ و تهویه مناسب هم در جدول محاسبه قرار می گیرد.

کلیاتی درباره فضای نمایش

نمایش در هر کجا که مکان رویارویی بازیگر و تماشاگر باشد به وقوع می­پیوندد. خواه این مکان میدانی در شهر باشد یا خیابان یا سکویی در بازار و یا قهوه ­خانه. اما تئاتر بدون معماری معنا ندارد، تئاتر چه به شکل نمایش و اجرا باشد و چه به صورت جشن و مراسم، ماهیتا نباید چنان با طبیعت خود یکی شود که قابل تشخیص نباشد. زیرا در این صورت نمایشی در کار نخواهد بود. چون بنیان تئاتر بر آگاهی دوسویه بازیگران و تماشاگران از وجود یکدیگر است؛ باید از جهان اطرافش متمایز باشد همان­گونه که نمایش و واقعیت با هم تباین دارند. آشکارترین نشانه تئاتر همانا صحنه است که معماری آن در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­ های فراوان گشته، اما همیشه مکانی کاملا مشخص و متمایز از محیط پیرامون بوده است.
فضاهای اجرای نمایش در شهر غالبا جزو نقاط عطف شهری به شمار می­ روند. اما در شهر، علاوه بر مکان­های عمومی، تعداد زیادی فضاهای خالی حاشی ه­ای یافت می­شوند که فراموش شده و مطرود و متروک­ه اند، مکان هایی که می ­توانند محل اجرای رویدادی نمایشی باشند. برخی از این فضاها که در شهرهای ما، خصوصا شهرهای قدیمی، به وفور دیده می­شوند زمانی خود جزو فضاهای پر رونق شهری به­ شمار می رفتند. فراموش نباید کرد که یک فضای نمایشی به تجمعی عادی، اجازه تبدیل شدن به اجتماعی با هویت را می­ دهد و می­تواند سکویی باشد برای نیاز مردم به گفتن، شنیدن و داشتن اوقاتی خوش. هیچ لزومی به برپایی ساختمان نیست، شهرها خود می­توانند به تئاتری برای اجرای نمایش تبدیل شود.

سخن پایانی

در این مطب به صورت کامل در مورد استانداردهای ساخت و تجهیز سالن آمفی تئاتر و همایش صحبت کریم و از تمامی جوانب مختلف آن را برای شما شرح دادیم. اگر به دنبال تجهیز سالن آمفی تئاتر، تجهیز سالن کنفرانس و یا سالن همایش خود هستید، می توانید با مشاوران ما به صورت کامل در تماس باشید تا شما را در این خصوص راهنمایی کنند.

سوالات متداول

 1. سالن تئاتر و سینما چه تفاوتی در طراحی دارند؟
  سینما لژ دارد ولی آمفی تئاتر فاقد این قسمت است – شیب سینما حداکثر 10% است. دید به وسط پرده باید عمود باشد. شکل آمفی تئاتر معمولا به سمت مربع و دایره میل می کند ولی در سینما بیشتر به سمت مستطیل می باشد.
 2. فضاهای خدماتی پشت سن سالن آمفی تئاتر شامل چه اجزایی می باشد؟
  اتاق تعویض لباس – اتاق گریم – اتاق نور و صدا – اتاق کارگردان – اتاق گروه موسیقی – اتاق استراحت گروه – اتاق مطالعه – اتاق مصاحبه – دیواره آتش.
 3. برای تجهیز سالن آمفی تئاتر چگونه می توان اقدام کرد؟
  برای تجهیز سالن آمفی تئاتر و یا سالن نمایش به صورت حرفه ای می توانید با مشاوران طنین سیما در تماس باشید تا به صورت کاملا رایگان شما را در این خصوص راهنمایی کنند.

تیم مهندسی طنین سیمامشاهده نوشته ها

Avatar for تیم مهندسی طنین سیما

مجموعه طنین سیمای پاژ متخصص در امور تجیهز سیستم صوت، تصویر و نور حرفه ای سالن کنفرانس، سالن همایش و آمفی تئاتر، سالن‌ سینما، سالن اجتماعات و ... با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شماست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *