سالن چند منظوره سفارت ژاپن

تجهیز سیستم صوت، تصویر و نور سالن چند منظوره سفارت ژاپن

09128870079