پروژه های انجام شده توسط طنین سیما

 • تجهیز سیستم صوت و تصویر مدیریت بحران شهرداری
 • تجهیز سیستم صوت و تصویر سالن همایش مرکز ناباروری ابن سینا
 • تجهیز سالن چند جانبه سفارت ژاپن
 • تجهیز شرکت فنی و مهندسی سروک آذر
 • تجهیز سالن کنفرانس تامین سرمایه امین
 • تجهیز بیمارستان لبافی نژاد
 • تجهیز حرفه ای سیستم های صوت، پیجینگ و تصویر بیمارستان لبافی نژاد
 • تجهیز حرفه ای سیستم پیجینگ بیمارستان امام خمینی ارومیه
 • تجهیز سالن کنفرانس مرکز سرپرستی بانک ملت
 • تجهیز سیستم صوتی رستوران هتل استقلال
 • تجهیز سیستم صوت رستوران موزه ساعت
 • تجهیز سالن کنفرانس فرمانداری برجستان
 • همکاری در طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

 

تجهیز سالن کنفرانس در اصفهان

تجهیز سالن آمفی تئاتر

تجهیز سالن کنفرانس در مشهد

تجهیز سالن کنفرانس در تهران

تجهیز سالن کنفرانس در اصفهان

تجهیز سالن کنفرانس در کرمان

تجهیز سالن کنفرانس در تبریز